องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 
 

 

 

 
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2566-2570)
  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 

23 มี.ค. 2564 ช่องทางแจ้งและสอบถามขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
9 มี.ค. 2564 ช่องทางโซเซียลมีเดิย
29 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง ขอขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี
15 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปรพมาณ 2564
12 ม.ค. 2564 ประกาศผู้สอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก) และภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง( ภาคข) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2564

8 มิ.ย. 2564 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ลว. 8 มิถุนายน 2564
8 มิ.ย. 2564 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ลว. 8 มิถุนายน 2564
28 พ.ค. 2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
23 เม.ย. 2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากถนนคสล. เดิม กม.ที่ 0 + 139 ม.-กม.ที่ 0+146 ม. เขตวัดประดิษฐาราม
22 เม.ย. 2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 สายทางข้าง รพ.สต. หนองแสง
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560