องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 
 

 

 

 
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2566-2570)
  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 

11 พ.ค. 2564 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
11 พ.ค. 2564 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2564 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
23 มี.ค. 2564 ช่องทางแจ้งและสอบถามขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
9 มี.ค. 2564 ช่องทางโซเซียลมีเดิย

11 พ.ค. 2564 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
7 พ.ค. 2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
7 เม.ย. 2564 ผลสรุปรายงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ม.ค- มี.ค 64
10 ก.พ. 2564 ผลสรุปรายงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เม.ย- มิ.ย 64
13 ม.ค. 2564 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จากที่ดิน นางจันเพ็ญ มีเกาะ ถึงประปาหนองตาอ้าง
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560