องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอริยะ ไชยแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวราวัณ คงสัมฤทธิ์
นางสาวสมปอง แปลงสาร
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเสฏฐพันธ์ โชติถิรพันธ์
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม