องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 23 มี.ค. 2563 ]5
2 การประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับหมู่บ้าน/ตำบล) [ 10 ก.ย. 2562 ]7
3 ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาคมท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2562 ]7
4 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน [ 10 ก.ย. 2562 ]7
5 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 5 มิ.ย. 2562 ]158
6 เชิญชวนปลูกต้นไม้ในอาคาร บ้านเรือน [ 22 เม.ย. 2562 ]128
7 วารสารเอดส์ คืออะไร [ 14 ม.ค. 2562 ]135
8 เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ [ 4 ม.ค. 2562 ]187
9 เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 4 ม.ค. 2562 ]179
10 เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) [ 4 ม.ค. 2562 ]169
11 เรื่อง การรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย "แยกก่อนทิ้ง" และหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) [ 4 ม.ค. 2562 ]259
12 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ [ 3 ม.ค. 2562 ]201
13 รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]200
14 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาควิชาความรู้ความสารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) [ 26 ธ.ค. 2561 ]187
15 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 18 ธ.ค. 2561 ]77
16 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]211
17 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม " 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก" [ 5 มิ.ย. 2561 ]80
18 แผ่นพับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 9 มี.ค. 2561 ]69
19 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ก.พ. 2561 ]203
20 ใช้น้ำอย่างประหยัด [ 15 ม.ค. 2561 ]65