องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]16
2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก และภาควิชาความรู้ความสามารถเแพาะตำแหน่ง ภาค ข ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]34
3 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ภาคข. กำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาร 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]30
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]65
5 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 23 มี.ค. 2563 ]31
6 การประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับหมู่บ้าน/ตำบล) [ 10 ก.ย. 2562 ]33
7 ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาคมท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2562 ]29
8 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน [ 10 ก.ย. 2562 ]36
9 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 5 มิ.ย. 2562 ]183
10 เชิญชวนปลูกต้นไม้ในอาคาร บ้านเรือน [ 22 เม.ย. 2562 ]159
11 วารสารเอดส์ คืออะไร [ 14 ม.ค. 2562 ]168
12 เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ [ 4 ม.ค. 2562 ]212
13 เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 4 ม.ค. 2562 ]203
14 เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) [ 4 ม.ค. 2562 ]189
15 เรื่อง การรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย "แยกก่อนทิ้ง" และหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) [ 4 ม.ค. 2562 ]278
16 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ [ 3 ม.ค. 2562 ]222
17 รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]221
18 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาควิชาความรู้ความสารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) [ 26 ธ.ค. 2561 ]206
19 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 18 ธ.ค. 2561 ]93
20 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]234
 
หน้า 1|2