องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับเงินของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 25677 [ 19 ต.ค. 2565 ]48
2 ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง [ 3 ส.ค. 2565 ]139
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]144
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง [ 20 มิ.ย. 2565 ]176
5 อบต.หนองแสง จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนักป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 8 เม.ย. 2565 ]170
6 ฉบับปรับปรุง วันที่1 มีนาคม 2565 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 1 มี.ค. 2565 ]183
7 นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยง ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 1 มี.ค. 2565 ]179
8 แผนการจัดกิจกรมจิตอาสาพัฒนา [ 14 ก.พ. 2565 ]195
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส [ 17 ม.ค. 2565 ]239
10 คำแถลงนโยบายของนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแสง [ 14 ม.ค. 2565 ]149
 
หน้า 1|2|3|4|5|6