องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง [ 20 มิ.ย. 2565 ]573
22 อบต.หนองแสง จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนักป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 8 เม.ย. 2565 ]575
23 ฉบับปรับปรุง วันที่1 มีนาคม 2565 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 1 มี.ค. 2565 ]575
24 นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยง ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 1 มี.ค. 2565 ]573
25 แผนการจัดกิจกรมจิตอาสาพัฒนา [ 14 ก.พ. 2565 ]574
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส [ 17 ม.ค. 2565 ]573
27 คำแถลงนโยบายของนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแสง [ 14 ม.ค. 2565 ]572
28 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]572
29 ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]573
30 กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ 365 ตอน [ 30 ก.ค. 2564 ]571
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8