องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]303
12 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง [ 20 มิ.ย. 2565 ]351
13 อบต.หนองแสง จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนักป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 8 เม.ย. 2565 ]326
14 ฉบับปรับปรุง วันที่1 มีนาคม 2565 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 1 มี.ค. 2565 ]324
15 นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยง ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 1 มี.ค. 2565 ]309
16 แผนการจัดกิจกรมจิตอาสาพัฒนา [ 14 ก.พ. 2565 ]335
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส [ 17 ม.ค. 2565 ]407
18 คำแถลงนโยบายของนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแสง [ 14 ม.ค. 2565 ]276
19 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]48
20 ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]495
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7