องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]571
42 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ธ.ค. 2563 ]572
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]573
44 ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ [ 22 ก.ย. 2563 ]574
45 ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะอันตราย [ 3 ส.ค. 2563 ]572
46 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 จากที่ดินนางสาวนิตยา มีชัย ถึงที่ดินนางศรีสุดา มานะบัง [ 24 ก.ค. 2563 ]572
47 สาระดีๆจากศาลปกครอง [ 17 ก.ค. 2563 ]576
48 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]572
49 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]575
50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]572
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8