องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]16
2 02 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1-63 [ 7 เม.ย. 2563 ]15
3 แผนพัฒนาเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี [ 18 ก.พ. 2563 ]39
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 1 แผน 5 ปี [ 9 ก.ค. 2562 ]60
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2 แผน 5 ปั [ 9 ก.ค. 2562 ]55
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี แผนงานเคหะ [ 9 ก.ค. 2562 ]59
7 แผนพัฒนา 5 ปี แผนงานเคหะ 2 [ 9 ก.ค. 2562 ]56
8 แผนพัฒน 5 ปี แผนงานอุตสาหกรรม [ 9 ก.ค. 2562 ]51
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี แผนงานทั่วไป [ 9 ก.ค. 2562 ]54
10 แผนพัฒนา 5 ปี แผนการรักษาความสงบ [ 9 ก.ค. 2562 ]52
11 แผนพัฒนา 5 ปี แผนการศึกษา [ 9 ก.ค. 2562 ]50
12 แผนพัฒนา 5 ปี แผนงานสาธารสุข [ 9 ก.ค. 2562 ]53
13 แผนพัฒนา 5 ปี แผนสร้างความเข็มแข็งของชุมชน [ 9 ก.ค. 2562 ]54
14 แผนพัฒนา 5 ปี แผนงบกลาง [ 9 ก.ค. 2562 ]45
15 แผนพัมนา 5 ปี แผนการงานศาสนา สังคม วัฒนธรรม [ 9 ก.ค. 2562 ]52
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) [ 8 ก.ค. 2562 ]76
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม [ 1 ธ.ค. 2561 ]87
18 แผนพัฒนา 4 ปี [ 2 ก.พ. 2560 ]77