องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]575
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]575
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]575
4 แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม [ 1 ก.พ. 2567 ]573
5 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]574
6 ประมวลจริยธรรม [ 15 ม.ค. 2561 ]572