องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ ครุ้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]22
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]36
3 รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]104
4 รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ .2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]95
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]121
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]122
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]120
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]116
9 รายงานการประชุมสภาองคึ์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]159
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]175
 
หน้า 1|2