องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
คณะผู้บริหาร


นายอวยพร  รุประมาณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
089-5420642


นายประสิทธิ์  แปลกจิตร
นางนาลี อำพาพิรมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
089-2481799 084-7824569

นายธวัชชัย เดชสุภา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
093-3768736