องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
คณะผู้บริหาร


นายอวยพร  รุประมาณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายประสิทธิ์  แปลกจิตร
นางนาลี อำพาพิรมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธวัชชัย เดชสุภา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล