องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักการบริหารและพัฒนาบุคคลกร [ 10 ม.ค. 2566 ]65
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 9 ม.ค. 2566 ]143
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 มี.ค. 2565 ]261
4 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 6 ม.ค. 2565 ]255
5 นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]242
6 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 2 ก.พ. 2564 ]443
7 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566) [ 24 ก.ย. 2563 ]235
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การโอนย้าย [ 1 ก.ค. 2562 ]443
9 ประกาศ ก.จังหวัดปราจีนบุรี [ 1 ก.ค. 2562 ]422
10 แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2563 [ 4 มิ.ย. 2561 ]518