องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติการชำระภาษี [ 1 ก.ค. 2563 ]209
2 หลักเกณฑ์วิธีการเก็บสถิติฯ [ 3 ก.พ. 2563 ]208
3 แบบจัดส่งรายงานสรปผลการทํางานของระบบบําบัดน ้ํ าเสีย [ 6 ม.ค. 2563 ]201
4 แบบรับรายงาน ทส. ๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]204
5 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 1 มี.ค. 2561 ]231
6 คู่มืองานธุรการ [ 1 มี.ค. 2561 ]206
7 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 มี.ค. 2561 ]186
8 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 1 มี.ค. 2561 ]204
9 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 1 มี.ค. 2561 ]213
10 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 1 มี.ค. 2561 ]195
 
หน้า 1|2