องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติการชำระภาษี [ 1 ก.ค. 2563 ]250
2 หลักเกณฑ์วิธีการเก็บสถิติฯ [ 3 ก.พ. 2563 ]249
3 แบบจัดส่งรายงานสรปผลการทํางานของระบบบําบัดน ้ํ าเสีย [ 6 ม.ค. 2563 ]244
4 แบบรับรายงาน ทส. ๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]247
5 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 1 มี.ค. 2561 ]274
6 คู่มืองานธุรการ [ 1 มี.ค. 2561 ]247
7 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 มี.ค. 2561 ]227
8 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 1 มี.ค. 2561 ]249
9 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 1 มี.ค. 2561 ]255
10 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 1 มี.ค. 2561 ]236
 
หน้า 1|2