องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน [ 10 ม.ค. 2566 ]81
2 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร [ 9 ม.ค. 2566 ]96
3 การพัฒนาบุคลากร [ 9 ม.ค. 2566 ]90
4 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 9 ม.ค. 2566 ]81
5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 3 ม.ค. 2566 ]102
6 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร [ 27 ธ.ค. 2565 ]80
7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 14 ก.ย. 2564 ]280