องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2564 - 31 มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]131
2 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]144
3 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 3 มี.ค. 2565 ]173
4 รายงานการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]130
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 17 ม.ค. 2565 ]173
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]174
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565-2568 [ 21 ธ.ค. 2564 ]254
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง รอบ 12 เดือน [ 21 ต.ค. 2564 ]258
9 รายงานผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 21 ต.ค. 2564 ]155
10 บันทึกข้อความคะแนน itas พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]233
 
หน้า 1|2