องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 11 พ.ค. 2564 ]7
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 7 พ.ค. 2564 ]9
3 ผลสรุปรายงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ม.ค- มี.ค 64 [ 7 เม.ย. 2564 ]17
4 ผลสรุปรายงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เม.ย- มิ.ย 64 [ 10 ก.พ. 2564 ]16
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จากที่ดิน นางจันเพ็ญ มีเกาะ ถึงประปาหนองตาอ้าง [ 13 ม.ค. 2564 ]75
6 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากที่ดินนายเดชา อักษรดี ถึงที่ดินนางสาวอำไพ มาสแสง [ 13 ม.ค. 2564 ]60
7 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายจากที่ดินบ้านนางอนงค์ พึ่งมา ถึงที่ดินนายปฐม จ่าศาล [ 12 ม.ค. 2564 ]83
8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 3 จากที่ดินนางสมคิด สารีบท ถึงที่ดินนางสำเภา มัธยม [ 12 ม.ค. 2564 ]78
9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากที่ดินนายบุญส่ง คำเงิน ถึงที่ดินนางจรูญ ศรีผ่อง [ 11 ม.ค. 2564 ]85
10 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากที่ดินนางจินตนา คะมะโน ถึงที่ดินนายแผน บุญอยู่ [ 11 ม.ค. 2564 ]71
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9