องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
สำนักปลัด


นางสาวราวัณ คงสัมฤทธิ์
 หัวหน้าสำนักปลัด
     
 นางสุภาภรณ์ สุทธิประเสริฐ นางสาวธัญลักษณ์  บุษบงค์ นางสาวณิชานันท์ ลี้วัฒนาถาวรกุล
  นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร
     
 นางสาวอภิญญา ประสาร นางสาวอุไรวรรณ หงษ์แก้ว  นางสาวสุนทรี เวหาด
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยนักฟัฒนาชุมชน
 
 
 
 ว่าง
นายณัทพล  มีชัย
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

   
- ว่าง - - ว่าง -  นางพัชราภรณ์ สิทธิปลื้ม
 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 พนักงานตกแต่งสวน