องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
กองคลัง

นางสาวสมปอง แปลงสาร
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
  - ว่าง -   - ว่าง -   - ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

  นางสมจิตต นึกถึง
นางสาววลัย อำภาพิรมย์    นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
     
    - ว่าง -  
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้