องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงพร้อมคณะผู้บริหารต้อมรับนายอำเภอประจันตคามลงพื้นที่เยี่ยมเยือนตำบลหนองแสง[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 59]
 
  ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 37]
 
  พิธีรับประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชุมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 48]
 
  คำถามนี้มีคำตอบ ของผู้สูงอายุ ตำบลหนองแสง[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 56]
 
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลกโลกร้อนขององค์กรปกครองท้องถิ่นประเทสไทย[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 13]
 
  ปฏิบัติการเชิงรุก [วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 99]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 93]
 
  กิจกรรมจิตอาสา ปราจีนบุรีเมืองสะอาด[วันที่ 2022-10-10][ผู้อ่าน 25]
 
  มอบบ้านตามโครงการกาชาดรวมใจสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ผู้ยากไร้เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 159]
 
  นายก ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนักป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 238]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6