องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 10]
 
  ภ่าพปรรยากาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ ครั้งแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 10]
 
  ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ส. 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563[วันที่ 2020-02-14][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครื่อข่ายตำบลน่าอยู่สู่สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2019-12-16][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 103]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562[วันที่ 2019-11-13][ผู้อ่าน 105]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานประจำ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2562[วันที่ 2019-09-06][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการ"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"[วันที่ 2019-07-17][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการหล่อเทียน วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[วันที่ 2019-07-17][ผู้อ่าน 65]
 
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น[วันที่ 2019-07-08][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2562[วันที่ 2019-06-10][ผู้อ่าน 66]
 
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ [วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 320]
 

หน้า 1|2