องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานประจำ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2562[วันที่ 2019-09-06][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการ"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"[วันที่ 2019-07-17][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการหล่อเทียน วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[วันที่ 2019-07-17][ผู้อ่าน 5]
 
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น[วันที่ 2019-07-08][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2562[วันที่ 2019-06-10][ผู้อ่าน 13]
 
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ [วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 214]
 
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน [วันที่ 2018-10-31][ผู้อ่าน 262]
 
  ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนสายสุวรรณศร - บ้านไผ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจร[วันที่ 2018-09-24][ผู้อ่าน 285]
 
  กิจกรรมซ่อมแซมถนนภายในตำบลเพื่อให้ราษฎรได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย[วันที่ 2018-08-03][ผู้อ่าน 253]
 
  โครงการรพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประะมาณ 2561[วันที่ 2018-08-02][ผู้อ่าน 203]
 
  โครงการฝึกอาชีพ[วันที่ 2018-05-01][ผู้อ่าน 187]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [วันที่ 2017-12-13][ผู้อ่าน 199]