องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ [วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 172]
 
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน [วันที่ 2018-10-31][ผู้อ่าน 218]
 
  ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนสายสุวรรณศร - บ้านไผ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจร[วันที่ 2018-09-24][ผู้อ่าน 251]
 
  กิจกรรมซ่อมแซมถนนภายในตำบลเพื่อให้ราษฎรได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย[วันที่ 2018-08-03][ผู้อ่าน 220]
 
  โครงการรพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประะมาณ 2561[วันที่ 2018-08-02][ผู้อ่าน 174]
 
  โครงการฝึกอาชีพ[วันที่ 2018-05-01][ผู้อ่าน 157]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [วันที่ 2017-12-13][ผู้อ่าน 168]