องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครื่อข่ายตำบลน่าอยู่สู่สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2019-12-16][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562[วันที่ 2019-11-13][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานประจำ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2562[วันที่ 2019-09-06][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการ"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"[วันที่ 2019-07-17][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการหล่อเทียน วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[วันที่ 2019-07-17][ผู้อ่าน 44]
 
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น[วันที่ 2019-07-08][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2562[วันที่ 2019-06-10][ผู้อ่าน 48]
 
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ [วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 296]
 
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน [วันที่ 2018-10-31][ผู้อ่าน 319]
 
  ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนสายสุวรรณศร - บ้านไผ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจร[วันที่ 2018-09-24][ผู้อ่าน 359]
 
  กิจกรรมซ่อมแซมถนนภายในตำบลเพื่อให้ราษฎรได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย[วันที่ 2018-08-03][ผู้อ่าน 324]
 

หน้า 1|2