องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 159]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 99]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 217]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงพร้อมคณะผู้บริหารต้อมรับนายอำเภอประจันตคามลงพื้นที่เยี่ยมเยือนตำบลหนองแสง[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 198]
 
  ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 179]
 
  พิธีรับประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 177]
 
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 169]
 
  ประชุมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 168]
 
  คำถามนี้มีคำตอบ ของผู้สูงอายุ ตำบลหนองแสง[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 192]
 
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลกโลกร้อนขององค์กรปกครองท้องถิ่นประเทสไทย[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 139]
 
  ปฏิบัติการเชิงรุก [วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 200]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 210]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6