องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

 

 

 
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
  ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนสายสุวรรณศร - บ้านไผ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจร
  กิจกรรมซ่อมแซมถนนภายในตำบลเพื่อให้ราษฎรได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 
 

3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ
28 ธ.ค. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2562
26 ธ.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาควิชาความรู้ความสารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
3 ธ.ค. 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2562
12 ก.พ. 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2561

27 ธ.ค. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองแสง
21 ก.ย. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางวิภาวรรณ กลิ่นหอม ถึงบ้านนางอุดม เปรมศรี
21 ก.ย. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายจากดอนปู่ตาบ้านไผ่ ? ถึงหน้าบ้านนายสมาน ศรีทอง
21 ก.ย. 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองแสง
20 ก.ย. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากหอถังสูงประปาหมู่ 6 ถึงที่ดินนายอัมรินทร์ เรียนศรี
 
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560