องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

 

 

 
  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภับพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2563
  การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2563
 
 

15 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปรพมาณ 2564
12 ม.ค. 2564 ประกาศผู้สอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก) และภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง( ภาคข) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2564
8 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความรู้ควาสามารถทั่วไป ภาค ก ภาควิชาควารู้ควาสามารถเฉพาะตำหน่ง ภาค ข กำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
30 ธ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรือง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
30 ธ.ค. 2563 แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2564

7 ธ.ค. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากที่ดินนายสมศักดิ์ สังปะพล ถึงที่ดินนายสุชาติ ขยันคิด
29 ก.ค. 2563 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 2 จากที่ดินนายวิจารณ์ คำดำ ถึงที่ดินนางกองแพง เกตุทองสุข
24 ก.ค. 2563 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 1 จากที่ดินนายตุ๋ย ปริกสุวรรณ ถึงที่ดินนางอำพร สายสงวน
24 ก.ค. 2563 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 จากที่ดินนางสาวนิตยา มีชัย ถึงที่ดินนางศรีสุดา มานะบัง
24 ก.ค. 2563 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 จากศาลากลางบ้าน ถึงที่ดินร้อยโทเดชา ขุมทอง
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560