องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายจากที่ดินบ้านนางอนงค์ พึ่งมา ถึงที่ดินนายปฐม จ่าศาล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายจากที่ดินบ้านนางอนงค์ พึ่งมา ถึงที่ดินนายปฐม จ่าศาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : /