องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


การประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับหมู่บ้าน/ตำบล)

    รายละเอียดข่าว

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    เอกสารประกอบ : การประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับหมู่บ้าน/ตำบล)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :