หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
คณะผู้บริหารและประธานสภาวัฒนธรรมร่วมกับประชาชน นักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้ดำเนินโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สีเขียว" เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ประจำเดือนมกราคม
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ2560 ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรประจันตคาม กำลังเจ้าหน้าที่ทหาร กำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง กำนัน, ประธานสภาฯ, ผู้ใหญ่บ้าน, รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบตำบลหนองแสง ปฏิบัติการจุดตรวจ/จุดสกัด ค้นหาผู้เสพผู้ติดตำบลหนองแสง ออกตรวจตราแหล่งมั่วสุม ตลอดจนสถานที่สาธารณะ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางสำคัญในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประจำเดือนสิ่งหาคม
ผู้ช่วยศาตราจารย์คนึง จันทร์ศิริ เป็นวิทยากรสอนทดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ปั้นแป้งข้าวเหนียวเป็นของเล่น ของใช้ ของประดิษฐ์ใช้ตกแต่งตามงานต่าง ๆ
กิจกรรมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และจัดระเบียบสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม
กิจกรรมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และจัดระเบียบสังคม ประจำเดือนเมษายน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรประจันตคาม กำลังเจ้าหน้าที่ทหาร กำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง กำนัน, ประธานสภาฯ, ผู้ใหญ่บ้าน, รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบตำบลหนองแสง ปฏิบัติการจุดตรวจ/จุดสกัด ค้นหาผู้เสพผู้ติดตำบลหนองแสง ออกตรวจตราแหล่งมั่วสุม ตลอดจนสถานที่สาธารณะ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางสำคัญในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประจำเดือนมีนาคม

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป