.

อบต.หนองแสง 121 หมู่5 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์/โทรสาร 037-218439 / 037-218440   Email : Local_prachin27@hotmail.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    สภาพทางเศรษฐกิจ 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

           อาชีพ  

        อาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะ                 ปลูก จำนวน  ๙,๓๙๙  ไร่  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายได้ให้แก่                 เกษตรกรภายในตำบล  ได้แก่

๑.  ข้าวนาปี   มีพื้นที่เพาะปลูก               ๘,๙๒๘  ไร่
๒.  ไผ่เลี้ยง   ไผ่รวก  มีพื้นที่เพาะปลูก     ๓๑๓      ไร่
๓.  พืชผัก     มีพื้นที่เพาะปลูก                ๓๘       ไร่
๔.  มะม่วง     มีพื้นที่เพาะปลูก                ๖๐       ไร่
 
นอกจากการประกอบอาชีพการเกษตรแล้ว  เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนซึ่งเป็นอาชีพเสริม  ทำรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร คือ การถักไม้กวาด  การถักโค้งหมวก  และการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  
ส่วนทางด้านแรงงาน  มีประชากรส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยทำงาน (๑๕  -  ๕๐  ปี)  
ออกไปทำงานนอกตำบล  ในอาชีพรับจ้าง  มีจำนวนประมาณ ๘๐๐  คน

 ด้านเศรษฐกิจ 
 อาชีพหลักได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน ๙,๓๙๙ ไร่
๑.  การเกษตร    ประมาณ ร้อยละ ๗๕.๕
๒.  ค้าขาย        ประมาณ ร้อยละ ๓.๘
๓.  รับราชการ    ประมาณร้อยละ ๑.๖
๔.  รับจ้าง       ประมาณ ร้อยละ ๒
 - พืชเศรษฐกิจ ข้าวนาปี,ไผ่เลี้ยง,ไผ่ลวก, พืชผักผลไม้
 - สัตว์เศรษฐกิจ คือ กระบือ,สุกร, ไก่, เป็ด
 - อุตสาหกรรม และหัตถกรรมในครัวเรือน คือ สานสุ่มไก่เข่ง,ถักไม้กวาด
 - สถานที่ท่องเที่ยว               

 หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.  

-  ธนาคาร                           -                    แห่ง

-  โรงแรม                           -                     แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ              -                     แห่ง   

-  โรงงานอุตสาหกรรม          ๑                     แห่ง    

-  โรงสี                             ๑                     แห่ง

 
 
 
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 กันยานยน 2561
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.190.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 62,029
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อ.ประจันตคาม
121 หมู่5 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
Tel : 037-218439 / 037-218440  Fax : 037-218439 / 037-218440
Email : Local_prachin27@hotmail.com