หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากที่ดินนางปราณี คนคล่อง ถึงที่ดินนางเกษร ตรีโกฎิ 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากที่ดินนางทองคำ อัตโน ถึงที่ดินนายบุญส่ง คำเงิน 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายจากที่ดินนายวีรยุทธ ช่างกลึง ถึงที่ดินนายธวัฒ เกื้อกูล 
     
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (LPA) 2561 
      วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการประเมินจากจังหวัดปราจีนบุรี เข้าประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ด้าน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 
     

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ให้ผูที่สอบผ่านเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2561 
     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก) ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาคข) 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององคืการบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2561 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
คณะผู้บริหารและประธานสภาวัฒนธรรมร่วมกับประชาชน นักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้ดำเนินโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สีเขียว" เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ประจำเดือนมกราคม
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ข่าว ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

ศูนย์ดำรงธรรม
 

 


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
 


การท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

การท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

การท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

การท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

การท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

การท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

 การท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้ช่วยศาตราจารย์คนึง  จันทร์ศิริ   เป็นวิทยากรสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์  ผลงานปั้นแป้งข้าวเหนียวเป็นของเล่น  ของใช้  ของประดิษฐฺ์ใช้ตกแต่งตามงานต่าง ๆ

 


รูปภาพกิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ สวนสัตว์เปอดเขาเขียว จ.ชลบุรี
 

รูปภาพกิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ สวนสัตว์เปอดเขาเขียว จ.ชลบุรี
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประภาวัฒนธรรมตำบลหนองแสงและประชาชน นักเรียน ร่วมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560