องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


พิธีรับประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


2022-12-29
2022-12-29
2022-12-27
2022-12-23
2022-12-20
2022-12-09
2022-11-10
2022-10-20
2022-10-20
2022-10-10