องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


ปฏิบัติการเชิงรุก


สืบเนื่องจากกรณีโศกนาฏกรรมที่ ศพด.อบต.อุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู  จึงเกิดนโยบายด้านการป้องกันยาเสพติด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอประจันตคาม ร่วมกับกับ สภ.ประจันตคาม สาธารสุขอำเภอประจันตคาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง อบต.หนองแสง  ร่วมปฎิบัติการตรวจหาสารเสพติด ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

2024-02-24
2024-02-22
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-04
2024-02-04
2024-02-03
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09