องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


การประชุมประชาคมเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง โดย นางสาวพิกุล ขยันคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง กำนันตำบลหนองแสง และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมในการนี้ด้วย

2022-06-10
2022-04-08
2022-04-08
2022-03-24
2022-03-21
2022-03-16
2022-03-10
2022-02-21
2022-02-10
2021-12-22