องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


การนิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี มานิเทศและทำความเข้าใจใรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้มีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นและผ่านการประเมิน ในการนี้จีงขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

2022-06-10
2022-04-08
2022-04-08
2022-03-24
2022-03-21
2022-03-16
2022-03-10
2022-02-21
2022-02-10
2021-12-22