องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564


โครงการพัฒนาศักยภาพส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินโครงการในวันที่ 28 เมษายน 2564  ณ ห้องประฃุมกำนันเชื้อ - แม่บุญนาค นึกรักษ์ โดยมีการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานแก่ ผู้บริหาร พนักงานว่สนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

2021-08-26
2021-07-08
2021-04-30
2021-04-09
2021-04-01
2021-03-17
2021-02-09
2021-01-05
2020-12-08
2020-09-22