องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564


โครงการพัฒนาศักยภาพส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินโครงการในวันที่ 28 เมษายน 2564  ณ ห้องประฃุมกำนันเชื้อ - แม่บุญนาค นึกรักษ์ โดยมีการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานแก่ ผู้บริหาร พนักงานว่สนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

2022-06-10
2022-04-08
2022-04-08
2022-03-24
2022-03-21
2022-03-16
2022-03-10
2022-02-21
2022-02-10
2021-12-22