องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภับพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงขอประขาสัมพันะ์ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภับพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 

2021-08-26
2021-07-08
2021-04-30
2021-04-09
2021-04-01
2021-03-17
2021-02-09
2021-01-05
2020-12-08
2020-09-22